Spółka z o.o.  ul.Chodzieska 6, 60-418 Poznań
 Tel./fax (061) 848-00-36
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................